Seizoen (recreatie)

De zomerperiode, die loopt van 1 mei tot 1 oktober en 22 weken telt.
De overige 30 weken vallen onder de winterperiode.