Sector sociaal (onderwijs)

Opleidingen in het niet-bekostigd onderwijs die volgens de Standaard Onderwijsindeling (SOI) vallen onder de studierichtingen:
70 'sociaal-cultureel onderwijs',
80 'onderwijs in de persoonlijke/sociale verzorging',
85 'kunstonderwijs',
95 'overig onderwijs'.