Steenkool en bruinkool

Een fossiele brandstof die bestaat uit verkoolde plantenresten. Onderscheiden worden de soorten steenkool, bruinkool en turf. Dit zijn de primaire vormen van kool. Dit wil zeggen dat de kool niet is omgezet in steenkoolproducten, de secundaire vorm van kool.