Staatloos

Persoon die door geen enkele staat als onderdaan kan worden beschouwd.