Statische koopkrachtontwikkeling

De koopkrachtverandering bij gelijkblijvende persoonlijke omstandigheden.
Deze ontwikkeling vormt de uitkomst van een berekening waarbij alleen inkomensveranderingen als gevolg van algemene prijsontwikkelingen en veranderingen in de regelgeving zijn meegenomen. Zo is bijvoorbeeld wel de stijging van de CAO-lonen in het cijfer opgenomen, maar niet de inkomensverandering als gevolg van periodieke verhogingen.