Sector wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Subsector van de institutionele sector overheid. Het betreft instellingen die (geheel of gedeeltelijk) uitvoering geven aan de wettelijke sociale verzekeringsregelingen. Hiertoe behoren:
- de toezichts- en uitvoeringsorganen van de wettelijke sociale verzekeringsregelingen zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), waarin sinds 2002 de vroegere uitvoeringsinstanties Cadans, GAK, GUO, USZO, SFB en LISV zijn samengegaan, het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
- de sociale fondsen, bijvoorbeeld AOW-fonds, WW-fonds en Uitvoeringsfonds voor de Overheid (UFO).