Saldo energieomzetting

Het verschil tussen de inzet voor en productie uit energieomzetting.
Voor de ingezette energiedragers, zoals aardgas en steenkool, is het saldo energieomzetting altijd positief. Voor de geproduceerde energiedragers, zoals elektriciteit of benzine, is het saldo altijd negatief. Bij de omzetting naar deze energiedragers wordt er immers meer van geproduceerd dan ingezet. Voor het totaal van alle energiedragers is het saldo de energie die verloren is gegaan bij de omzetting van energiedragers.