Spaarkas

Overeenkomst die op een bepaald moment ingaat en waarbij het opgebouwde spaartegoed wordt verdeeld onder de in leven zijnde deelnemers op de einddatum van de jaarkas.
Alleen de bij de Pensioen- & Verzekeringskamer ingeschreven spaarkassen worden hier ingedeeld.