Schadeverzekeringsuitkering

Uitkering die betaald wordt ter compensatie van schade als gevolg van ongeval, ziekte, diefstal, aanrijding enz. Zij worden betaald door ingezeten en niet-ingezeten verzekeringsinstellingen aan ingezeten en niet-ingezeten polishouders.
Het totaal van de schadeverzekeringsuitkeringen is gelijk aan dat van de schadeverzekeringspremies, omdat de vergoeding voor verzekeringsdiensten bij schadeverzekeringsmaatschappijen wordt berekend als het verschil tussen de brutopremies (in rekening gebrachte premies en de aanvulling uit het beleggingsinkomen) en de uitkeringen.