Stookolie

Zware olie voor voorstuwing van de grensoverschrijdende scheepvaart (bunkering), maar ook als brandstof in de industrie.
Dit is de olie die overblijft na destillatie in de raffinaderij. Stookolie is bij kamertemperatuur stroperig en moet voor gebruik voorverwarmd worden om het vloeibaar te maken.