Sportzaalaccommodatie

Accommodatie met één of meer sportzalen, eventueel in combinatie met andere sportruimten, maar zonder sporthal.