Spoorterrein

Terrein in gebruik voor verkeer en vervoer per rail.
Stations en bijbehorende parkeerplaatsen worden ook tot spoorterrein gerekend.
Smalspoor wordt niet tot spoorterrein gerekend maar tot de aangrenzende vorm van bodemgebruik.