Standaard Beroepenclassificatie 1992 (SBC 1992)

De door het CBS tot en met verslagjaar 2012 gehanteerde indeling van beroepen op grond van de aard van de werkzaamheden. Kenmerkend voor de SBC 1992 is dat de belangrijkste criteria het niveau en de richting van de benodigde bekwaamheden zijn. Binnen de aldus ontstane categorie├źn wordt een onderscheid gemaakt naar werksoorten. De totale indeling omvat een verzameling volgens gelijke criteriawaarden gecodeerde takenpakketten, samengevoegd tot 1211 beroepen,121 beroepsgroepen, 43 beroepsklassen en 5 beroepsniveaus.
Vanaf verslagjaar 2013 gebruikt het CBS alleen nog de International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008) en de hiervan afgeleide Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014) in statistieken over de arbeidsmarkt. De SBC 1992 verving de Beroepenclassificatie 1984.