Sectoren niet-bekostigd onderwijs

De door het CBS gehanteerde indeling naar studierichting van opleidingen in het niet-bekostigd onderwijs.
Bij statistieken over deelname aan het niet-bekostigde onderwijs worden vier sectoren onderscheiden: alpha, beta, economisch en sociaal. De bundeling van opleidingen in deze vier sectoren is gebaseerd op de oude indeling van de studierichtingen in de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 1978 van het CBS.

Onder de sector ‘alpha’ vallen het algemeen onderwijs, opleidingen voor onderwijzend personeel, onderwijs in de humaniora, en onderwijs in de theologie.

Onder de sector ‘beta’ vallen het agrarisch onderwijs, onderwijs in de wiskunde en natuurwetenschappen, technisch onderwijs, transport-, communicatie- en verkeersonderwijs, en medisch, paramedisch onderwijs..

Onder de sector ‘economisch’ vallen economisch, administratief en commercieel onderwijs, juridisch en bestuurlijk onderwijs, en onderwijs in de openbare orde en veiligheid.

Onder de sector ‘sociaal’ vallen sociaal-cultureel onderwijs, onderwijs in de persoonlijke/sociale verzorging, kunstonderwijs, en overig onderwijs.

Zie ook: niet-bekostigd onderwijs; onderwijssector SOI; Standaard Onderwijsindeling