Schennis der eerbaarheid

Misdrijf tegen de openbare orde, omschreven in artikel 239 Wetboek van Strafrecht.
Het bekendste voorbeeld hiervan is ‘potloodventen’.