Sociale verhuurders

Gemeentelijke woningbedrijven en woningcorporaties.
Woningcorporaties zijn woningbouwverenigingen en woningbouwstichtingen die bij Koninklijk Besluit zijn erkend als instellingen die uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting.