Bedrijven

De Nederlandse economie is continu in beweging. Daarom doet CBS onderzoek naar ontwikkelingen in het bedrijfsleven, flexibilisering van de arbeidsmarkt en vermogensposities.

Wij vragen u als ondernemer regelmatig om informatie aan te leveren. CBS maakt echter zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al bij andere (overheids)instanties bekend zijn, onder andere via registers. Ook maakt het CBS gebruik van internet robots om prijzen van websites te verzamelen. Daardoor hoeven we minder vaak vragenlijsten te sturen.

U kunt zelf natuurlijk ook gebruikmaken van de statistische informatie die CBS verzamelt, bijvoorbeeld voor branche-informatie of marktonderzoek. U vindt hierover informatie op www.cbs.nl

Invullen enquêtes

Bent u ondernemer? Dan vindt u informatie over het invullen van een CBS-enquête op www.cbsvooruwbedrijf.nl

Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) brengt het ondernemersvertrouwen in beeld, en het producentenvertrouwen voor de industrie. Ook gebruiken we COEN om ieder kwartaal de vacature-indicator samen te stellen. Deze indicatoren geven in één oogopslag de stemming van ondernemers weer. Lees meer