© Hollandse Hoogte

Tijdelijke Woningen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doen onderzoek naar tijdelijke woningen in Nederland. Door druk op de woningmarkt, onder andere door veranderende woonwensen, moeten nieuwe woningen erbij komen. Maar de totstandkoming van nieuwe woningen kost tijd. Zogenoemde spoedzoekers hebben die tijd niet. Vandaar dat BZK de totstandkoming van meer tijdelijke woningen, flexwoningen en ‘niet reguliere woningen’ stimuleert. De woningvoorraad kan met deze woningen relatief snel worden uitgebreid, omdat ze vaak geheel of gedeeltelijk in de fabriek worden gefabriceerd of omdat locaties en gebouwen worden benut waar in eerste instantie geen woonbestemming op rust. 

Aanleveren van gegevens  

U kunt de gegevens in een vragenlijst invullen en naar ons opsturen via een beveiligde internetverbinding. Log hiervoor in op: https://antwoord.cbs.nl.
In de e-mail/brief die u heeft ontvangen staan uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bent u de inloggegevens kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Gebruik het volgende beslisschema om te bepalen of een object een tijdelijke woning is: Beslisschema Tijdelijke Woningen

Over het onderzoek

Met het onderzoek Tijdelijke Woningen wordt gemeten wat de gevolgen zijn van de stimuleringsmaatregelen van BZK en hoeveel tijdelijke woningen er worden gebouwd. Door periodiek en structureel de productie van tijdelijke woningen te monitoren, kunnen we achterhalen of de stimuleringsaanpak tot een toename van tijdelijke woningen leidt.

Wat zijn tijdelijke woningen? 

Voor antwoord op deze en andere vragen, klik op: Veelgestelde vragen, rechtsboven op deze pagina.

Onderzoeksresultaten

Het CBS bedankt de gemeenten die vorige keren gegevens hebben aangeleverd voor dit onderzoek. Dit resulteerde in de eerste en de tweede meting van vergunningverlening voor tijdelijke woningen. Op basis van dit onderzoek blijkt in 2019 voor 2.726 tijdelijke woningen een bouwvergunning te zijn verleend. Voor 2020 was dit aantal geschat op 2.168 en voor 2021 is het aantal op 2.286 geschat. De resultaten van de eerste uitvraag en de opzet van dit onderzoek zijn na te lezen in het rapport Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2020. De resultaten tot nu toe zijn te vinden op Aantal vergunde tijdelijke woningen 2021 - 2021.

Zie ook de aanverwante Statinetabellen:

Bouwvergunningen, kerncijfers nieuwbouwwoningen
Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio
Bouwen en wonen

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen