Tijdelijke Woningen

© Hollandse Hoogte

Er is krapte op de Nederlandse woningmarkt. Daarom heeft het kabinet de stimuleringsaanpak Flexwonen opgesteld. Om zo op korte termijn aan de woningvraag te kunnen voldoen door de bouw van tijdelijke woningen. Dit zijn woningen die voor een bepaalde tijd op een tijdelijke locatie mogen worden gebouwd óf die getoetst zijn aan tijdelijke woningen zoals gedefinieerd in het bouwbesluit.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil de bouw van dit type woning structureel monitoren. Vandaar dat het CBS voor uw gemeente enkele vragen heeft over het aantal verleende bouwvergunningen voor tijdelijke woningen in de periode van een half jaar Als uw gemeente geen bouwvergunningen voor tijdelijke woningen heeft verleend, hoeft u alleen de eerste vraag in te vullen. Dat is ook belangrijke informatie.

Aanleveren van gegevens  

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en opsturen. Om de digitale vragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. U heeft van het CBS een brief ontvangen met uw gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen. Bent u de brief met inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Wat zijn tijdelijke woningen?

Voor antwoord op deze en andere vragen, klik op: Veelgestelde vragen, rechtsboven op deze pagina.

Let op: Vanaf januari 2024 is de definitie van een tijdelijke woning veranderd.

Gebruik het volgende beslisschema om te bepalen of een object een tijdelijke woning is: Beslisschema Tijdelijke Woningen of download het beslisschema in pdf via deze website: www.cbs.nl/beslisschemapdf.  

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd op StatLine:

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen