Raffinage-installaties

© ANP

Voor het maken van plannen voor de energietransitie dienen onder andere gegevens over raffinage-installaties als input. Deze gegevens geven inzicht in de capaciteiten van de verschillende raffinage-installaties. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt de gegevens. Het Europees Statistisch bureau (Eurostat) publiceert de gegevens op haar website.

Aanleveren van gegevens

U heeft een brief ontvangen met het verzoek om de gegevens over het afgelopen jaar aan te leveren via onderstaand Excel-bestand.

Exelbestand-Raffinage-installaties 2023.xlsx

Download allereerst het Excelbestand en selecteer de map waarin u het wilt opslaan. Open het bestand vanuit de map waarin u het heeft opgeslagen en vul het bestand in.
Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS.

Ga naar https://antwoord.cbs.nl om het bestand te uploaden. Bij het inloggen wordt gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staan vermeld in de e-mail die u van het CBS heeft ontvangen. Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Verplicht aanleveren gegevens

Zoals de CBS-wet voorschrijft, gebruikt het CBS zoveel mogelijk gegevens uit bestanden van andere instellingen. We kijken daarbij naar de bruikbaarheid, tijdigheid en volledigheid van de gegevens. Als in de bestanden de benodigde gegevens niet of niet tijdig staan, dan mogen we de gegevens opvragen bij bedrijven. Op grond van de CBS-wet bent u verplicht de gevraagde gegevens tijdig, volledig en kosteloos aan te leveren. Als u dat niet doet, kan u dat geld kosten via een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Meer informatie over de verplichting en handhaving vindt u op www.cbs.nl/handhaving.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen. 

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen