Landelijk Beeld Volwasseneneducatie

© ANP / David Rozing

In Nederland zijn er ongeveer 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en of digitale vaardigheden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van laaggeletterdheid. Met de gegevens van gemeenten en cursusaanbieders kunnen we een beeld krijgen van het aanbod van cursussen in Nederland. Daarom voert het CBS het onderzoek Landelijk Beeld Volwasseneducatie uit. Deze resultaten hiervan helpen de overheid, gemeenten en cursusaanbieders om het beleid te maken.

Aanleveren van gegevens

Heeft u een brief ontvangen van het CBS, dan vragen wij u om gegevens aan te leveren. In de brief staat of wij u vragen een vragenlijst in te vullen of om een bestand te uploaden:

Vragenlijst

Om de vragenlijst in te vullen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl.

Upload

Om een bestand met uw gegevens te uploaden downloadt u eerst het bestand: Aanleverbestand Landelijk Beeld Volwasseneneducatie. Vervolgens vult u het bestand in. Hierbij kunt u gebruik maken van het toelichtingsdocument: Toelichting aanleverbestand. Upload daarna het bestand op https://antwoord.cbs.nl.

Inloggegevens kwijt?

In de brieven die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Over dit onderzoek

Dit onderzoek is opgebouwd in twee stappen:

1. In het najaar vragen we de contactgemeenten om een vragenlijst in te vullen om een beeld te krijgen van alle aanbieders in de betreffende regio en hun contactgegevens.

2. Vervolgens leveren de betreffende partijen in het voorjaar de gegevens aan. De leverende partij kan een gemeente, cursusaanbieder, een derde partij of een combinatie daarvan zijn. Hieronder leest u wanneer u een derde partij moet machtigen en hoe u dat doet.

Machtiging derde partij

Indien een derde partij niet de eigenaar van de gegevens is en deze de gegevens zal leveren, moet de contactgemeente de derde partij machtigen. U kunt dit regelen door het machtigingsformulier  in te vullen en ondertekend op te sturen naar het CBS. Toekomstige correspondentie met betrekking tot dit onderzoek wordt dan naar de derde partij gestuurd.

Informatiebijeenkomsten

Net als voorgaande jaren organiseren we weer online informatiebijeenkomsten. U kunt dan ook vragen stellen. Op deze webpagina zullen we de datums bekendmaken zodra deze bepaald zijn. Als u interesse heeft, kunt u zich aanmelden via het e-mailadres laaggeletterdheid@cbs.nl.

De eerstvolgende informatiebijeenkomsten zijn gepland op:

Donderdag 2 mei a.s. van 10.00u-11.00u. via Teams
Maandag  13 mei a.s. van 10.00u-11.00u. via Teams.

Onderzoeksresultaten

In 2021 heeft er een pilot plaatsgevonden. Het CBS heeft hierover een rapport geschreven: Pilot Monitor Laaggeletterdheid 2021 (cbs.nl).

Over het proefjaar 2022 is een rapport verschenen 'Monitor Laaggeletterdheid, proefjaar 2022'.

In 2023 is het Landelijk Beeld Volwasseneneducatie uitgevoerd. Bekijk hier de resultaten over verslagjaar 2022.

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen. 

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen