Huurenquête

© ANP

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meet de gemiddelde huurontwikkeling in Nederland door middel van een onderzoek onder verhuurders van woningen. Begin september publiceren wij de definitieve procentuele wijzing van de huurprijzen ten opzichte van het vorige jaar. De uitkomsten van de Huurenquête zijn een belangrijk onderdeel van het consumentenprijsindexcijfer, ook wel het inflatiecijfer genoemd.

Aanleveren van gegevens

In de brief die u van ons heeft ontvangen, staat op welke manier u uw gegevens kunt aanleveren: 

Via een vragenlijst

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brieven die u ontving staan uw gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Via down- en upload

Op een beveiligde omgeving van het CBS staat een bestand voor u klaar. U kunt dit bestand downloaden. Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het bestand naar het CBS uploaden. Voor het down- en uploaden gebruikt u dezelfde inloglink en -codes.
Ga naar https://antwoord.cbs.nl. In de brieven die u ontving staan uw gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Hier vindt u een toelichting bij het aan te leveren bestand: Toelichting Huurenquête 2024.

Via upload van een eigen bestand

Uw organisatie heeft met het CBS afgesproken om een integraal databestand aan te leveren. Maak op uw computer het gevraagde bestand en upload vervolgens het bestand naar het CBS. Naast de cijfers over de huur- en servicekosten zijn ook gegevens over renovatie en harmonisatie van belang voor de Huurenquête. Aan de hand van deze gegevens worden onverwachte ontwikkelingen in de huurcijfers verklaard. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om alle bekende gegevens over de huur- en servicekosten per 1 juli 2024, maar ook de renovaties en harmonisaties tussen 1 juli 2023 en 1 juli 2024 in te zenden. Tevens verzoeken wij u, mocht uw bestand in format afwijken van het bestand dat in 2023 is verzonden, dit toe te lichten. Mocht u om wat voor reden dan ook geen gegevens over renovaties of harmonisaties in uw databestand mee kunnen leveren, neem dan contact met ons op via het volgende mailadres: consumentenprijzen@cbs.nl.

Ga naar https://antwoord.cbs.nl om het bestand op te sturen. Bij het inloggen wordt gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staan vermeld in de brief die u van het CBS heeft ontvangen. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm. 

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Resultaten van dit onderzoek vindt u in de statLinetabellen hieronder:

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen