© ANP

Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen

Het CBS publiceert in het kader van Europese wetgeving, ieder kwartaal de Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen. Deze cijfers worden gebruikt bij het bepalen van beleid en kunnen gebruikt worden door mensen die zich oriënteren op de woningmarkt. Ook kan dit cijfer aanvullende marktinformatie bieden, zoals de prijsontwikkeling in verschillende regio's en van woningtypen. Om de prijsindex te realiseren is informatie over nieuwbouw koopwoningen nodig.

Aanleveren van gegevens

U ontvangt per kwartaal een brief met het verzoek om de gegevens over het afgelopen kwartaal aan te leveren via onderstaand Excel-bestand. Het betreft gegevens over alle koopwoningen die zijn (of worden) opgericht op een nieuw fundament en voor de eerste keer worden toegevoegd aan de woningvoorraad. Ook gegevens over transformatiewoningen dienen aangeleverd te worden. Gerenoveerde woningen en huurwoningen zijn uitgesloten. 

De verkoopdatum is de datum waarop de (koop)overeenkomst door de laatste partij is ondertekend. Ook als u geen woningen heeft verkocht, dient u een bestand aan te leveren. Raadpleeg de antwoorden op veelgestelde vragen (zie onder) of de instructies in het Excel-bestand.

Download allereerst het Excel-bestand. Pas bij het opslaan van het bestand zowel het bestandstype (XLSX) als de bestandsindeling niet aan. Dit gaat als volgt:

1. Ga met uw cursor op de hyperlink van het bestand staan en druk op de rechter muisknop.
2. Kies vervolgens voor de opdracht "Doel opslaan als...".
3. Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan.
4. Klik ten slotte op de knop "Opslaan". 

Excel-sjabloon versie: 1 juli 2022. In deze vragenlijst wordt een extra variabele uitgevraagd. Graag deze versie van de vragenlijst gebruiken, ook voor eerdere kwartalen.
Enquete_nieuwbouw_koopwoningen.xlsx

Open het bestand vanuit de map waarin u het heeft opgeslagen en vul het bestand in.

Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS. De extensie en indeling van het bestand (XLSX) mogen niet worden gewijzigd. Ook mag het bestand geen Visual Basic for Applications of macro's bevatten.

Ga naar https://antwoord.cbs.nl/ om het bestand op te sturen. Bij het inloggen wordt gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staan vermeld in de brief en/of e-mail die u van het CBS heeft ontvangen over dit onderzoek. Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm. 

Aanleveren via Internet Explorer

Let op: De webbrowser ‘Microsoft Internet Explorer’ wordtniet meer ondersteund. Lever de gegevens daarom aan via Microsoft Edge, Google Chrome of een andere webbrowser.

U wordt verzocht om gegevens aan te leveren over nieuwbouw koopwoningen die door al uw juridische eenheden en eventuele werkmaatschappijen zijn verkocht. Mogelijk ontvangt u initieel inlogcodes voor meerdere werkmaatschappijen. Indien u dit wenst, kunt u voor meerdere werkmaatschappijen tegelijk opgeven. Hiervoor stuurt u een e-mail naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de namen en adresgegevens van de andere werkmaatschappijen inclusief de door ons verstrekte correspondentienummers. 

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Bekijk de StatLinetabel 'Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen (PNK)' 

Meerdere resultaten staan hieronder, op de themapagina: Bouwen en Wonen.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen