Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen

© ANP

Tussen 2015 en eind 2023 zijn de prijzen van nieuwbouw koopwoningen met ruim negentig procent gestegen. Wat gaan de prijzen de komende jaren doen? In welke regio’s stijgen of dalen de prijzen het meest? Om deze en andere vragen te beantwoorden, verzamelt en publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze en andere gegevens. Mensen die zich oriënteren op de woningmarkt en beleidsmakers gebruiken de gegevens.

Aanleveren van gegevens

U ontvangt per kwartaal een brief met het verzoek om de gegevens over het afgelopen kwartaal aan te leveren via onderstaand Excelbestand. Het betreft gegevens over alle koopwoningen die voor het eerst worden toegevoegd aan de woningvoorraad. Dat betekent dat ook gegevens over transformatiewoningen aangeleverd dienen te worden. Gerenoveerde woningen en huurwoningen zijn uitgesloten.

De verkoopdatum is de datum waarop de (koop)overeenkomst door de laatste partij is ondertekend. Ook als u geen woningen heeft verkocht, dient u een bestand aan te leveren. Raadpleeg de antwoorden op veelgestelde vragen (zie rechtsboven op deze pagina) of de instructies in het Excelbestand

Download allereerst het Excelbestand. Let op: Bij het opslaan van het bestand mogen de extensie en indeling van het bestand (XLSX) als de bestandsindeling niet worden gewijzigd.

Open het bestand vanuit de map waarin u het heeft opgeslagen en vul het bestand in. Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS. De extensie en indeling van het bestand (XLSX) mogen niet worden gewijzigd. Ook mag het bestand geen Visual Basic for Applications of macro's bevatten.

Ga naar https://antwoord.cbs.nl/ om het bestand te uploaden. Bij het inloggen wordt gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staan vermeld in de brief en/of e-mail die u van het CBS heeft ontvangen over dit onderzoek. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Verplicht aanleveren gegevens

Zoals de CBS-wet voorschrijft, gebruikt het CBS zoveel mogelijk gegevens uit bestanden van andere instellingen. We kijken daarbij naar de bruikbaarheid, tijdigheid en volledigheid van de gegevens. Als in de bestanden de benodigde gegevens niet of niet tijdig staan, dan mogen we de gegevens opvragen bij bedrijven. Op grond van de CBS-wet bent u verplicht de gevraagde gegevens tijdig, volledig en kosteloos aan te leveren. Als u dat niet doet, kan u dat geld kosten via een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Meer informatie over de verplichting en handhaving vindt u op www.cbs.nl/handhaving.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

StatLine:

'Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen (PNK)' 

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen