Uitgaven Wmo en Jeugdwet

© Hollandse Hoogte

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt jaarlijks gegevens over de uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en uitgaven in het kader van de Jeugdwet bij gemeenten. Deze cijfers helpen zowel gemeenten als de overheid bij het bepalen van beleid over voorzieningen binnen het sociaal domein. Ook wordt zichtbaar wat de gevolgen zijn van de invoering van het zogenaamde abonnementstarief in 2019 voor de eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de e-mails die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan. Hier vindt u een overzicht van de complete vragenlijst

Deze keer dient u de gegevens aan te leveren over het jaar 2022. De vorig jaar door u aangeleverde gegevens over uitgaven in jaar 2021 zijn vooringevuld. U wordt verzocht om de uitgaven 2021 te controleren en zo nodig aan te passen. De uitgaven worden uitgevraagd voor voorzieningen in uw gemeente. In geval van fusie/splitsing van gemeenten dient de situatie zoals deze bestond in het verslagjaar beschreven te worden.

In 2021 en 2022 hebben gemeenten extra kosten gehad in verband met de coronacrisis. Deze extra kosten dienen bij het eerste onderdeel van ‘Maatwerkvoorzieningen Wmo’ en ‘Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering’ buiten beschouwing gelaten te worden. Deze kosten worden bij ‘Maatwerkvoorzieningen Wmo extra uitgaven’ en ‘Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering extra uitgaven’ uitgevraagd. Voor nadere toelichting op de exacte afbakening van de meerwerkkosten als gevolg van de coronacrisis wordt verwezen naar het bericht op de VNG-website.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Resultaten van het onderzoek worden opgenomen in Statline de online database van het CBS

of als maatwerktabel gepubliceerd op de CBS-website. Zie 'Relevante links' voor de meest actuele publicatie.

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen