Internationale Handel in Diensten

© ANP

Hoeveel diensten worden er ingevoerd en uitgevoerd van Nederland naar het buitenland? Welke diensten worden er ingevoerd en uitgevoerd? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt en publiceert ieder kwartaal cijfers over de internationale handel in diensten.

Deze cijfers zijn een bron voor het bruto binnenlands product (BBP). Tien procent van het BBP wordt verdient dankzij de internationale handel in diensten. Door een goed zicht te hebben op de internationale handel in diensten kan de overheid beter beleid maken op het gebied van handelsbevordering. Daarnaast geven de uitkomsten inzicht in de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van het buitenland.

Naast internationale handel in diensten vragen we in dit onderzoek om, indien van toepassing, ook twee specifieke vormen van goederenhandel op te geven, namelijk transito - en entrepothandel. Meer informatie hierover vindt u in onze handleiding en bij de veel gestelde vragen.

Aanleveren van gegevens

Om de online vragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brieven of e-mails die u van het CBS heeft ontvangen staat een nieuwe gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee u kunt inloggen in de applicatie. Na de eerste keer inloggen dient u uw wachtwoord te wijzigen. Dit wachtwoord blijft u gebruiken voor alle volgende opgaven. Bewaar dit wachtwoord daarom goed! Bent u uw wachtwoord kwijt, klik dan op de link: Een nieuw wachtwoord aanvragen

De vragenlijst biedt u de mogelijkheid om uw gegevens op twee verschillende manieren aan te leveren: handmatig of via het inlezen van een bestand. Zie voor meer informatie onze instructie-video's hieronder en een handleiding Internationale Handel in Diensten. U kunt in de vragenlijst ook kiezen of u de Nederlandse of Engelse vragenlijst wilt invullen.

Video Vragenlijst handmatig invullen

 
[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/779bd5292c3c4992bc25d3172030522a]

Video Vragenlijst gegevens inlezen

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/9d27af5ffa244824a3c0854f66d850a4] 

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Resultaten van dit onderzoek vindt u hieronder op de themapagina's: Internationale handel en in het Dossier Globalisering. De resultaten vindt u ook in de StatLinetabel Internationale handel terug.

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen