Niet-Natuurlijke Doden

© Hollandse Hoogte

Voor het jaarlijks terugkerend onderzoek Niet-Natuurlijke Doden (NND) worden alle dossiers niet-natuurlijke doden geraadpleegd bij de arrondissementsparketten van de rechtbanken van Nederland. Het onderzoek is een onderdeel van de Doodsoorzakenstatistiek. Aan deze statistiek worden internationale eisen van Eurostat en de World Health Organization (WHO) gesteld. 

Aanleveren van gegevens 

In de periode van mei 2024 tot en met februari 2025 bezoeken CBS-medewerkers de arrondissementsparketten om gegevens te verzamelen over alle niet-natuurlijke doden. Voorafgaand aan de eerste bezoeken maken wij een afspraak met de bij ons bekende contactpersoon van elk arrondissementsparket. 

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Onder ander de publicaties over verkeersslachtoffers, zelfdoding, moord- en doodslag komen met dit onderzoek tot stand. De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op CBS StatLine. Klik op: StatLinetabel Overledenen

Contactcenter

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Contactcenter. Dit kan via het e-mailadres contactcenter@cbs.nl of op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur via het telefoonnummer 045 570 64 00.

Recente artikelen