CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans

Blik van buitenaf op kantooretages
© ANP

Om een goed beeld te krijgen van de Nederlandse economie, is inzicht nodig in de financiële situatie van het bedrijfsleven. Om dit inzicht te krijgen voert het CBS in samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB) het onderzoek CBS-DNB Financiën van Ondernemingen uit. Gegevens van circa de 350 grootste ondernemingen uit de niet financiële sector zijn hierbij onmisbaar. Bekijk de CBS-video Samenwerking tussen CBS en DNB. 

Deze cijfers vormen een belangrijke bron voor de kwartaalsectorrekeningen, een beperkt stelsel van nationale rekeningen op kwartaalbasis, en de betalingsbalans van DNB. Een kwartaalbeschrijving van nationale economieën is onmisbaar voor de taakuitoefening van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank.

Aanleveren van gegevens

Heeft u een brief gekregen van het CBS, dan kunt u de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brieven die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Meer weten over de vragenlijst?

Om u zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe vragenlijst, is er een gebruikersinstructie ontwikkeld waarin de opzet van de vragenlijst wordt uitgelegd. Hoe het invullen in zijn werkt gaat, handmatig en/of inlezen, komt hierin ook aan bod. Een overzicht van de informatie die in de vragenlijst wordt gevraagd, vindt u in het voorbeeld sjabloon.

Bekijkt u liever instructievideo’s? Hiervoor zijn twee filmpjes ontwikkeld: een over de opzet van de vragenlijst: 

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/6f09b5b89be24adcae454eb36f7957b3]

En een over het inlezen van gegevens:

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/edbb5431df4a4b60a873f359cd559aa2] 

Ook is er een uitgebreide toelichting van de begrippen die in de vragenlijst gebruikt worden. Plus een uitleg over het gebruik van de codes en relaties binnen de vragenlijst. 

Als u meer wilt weten over de samenwerking tussen het CBS en DNB, bekijk dan de website hierover.

Verplicht aanleveren gegevens

Zoals de CBS-wet voorschrijft, gebruikt het CBS zoveel mogelijk gegevens uit bestanden van andere instellingen. We kijken daarbij naar de bruikbaarheid, tijdigheid en volledigheid van de gegevens. Als in de bestanden de benodigde gegevens niet of niet tijdig staan, dan mogen we de gegevens opvragen bij bedrijven. Op grond van de CBS-wet bent u verplicht de gevraagde gegevens tijdig, volledig en kosteloos aan te leveren. Als u dat niet doet, kan u dat geld kosten via een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Meer informatie over de verplichting en handhaving vindt u op www.cbs.nl/handhaving.

Resultaten Bedrijvendag CBS-DNB

In 2018 hebben de DNB en het CBS samen een bedrijvendag georganiseerd over de nieuwe gecombineerde uitvraag van gegevens in 2019.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen