© ANP

Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit

Het CBS publiceert in het kader van Europese wetgeving ieder kwartaal de Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit. Deze cijfers worden gebruikt bij het bepalen van nationaal en Europees beleid en om inzicht te krijgen in de energiemarkt. Om de gemiddelde prijzen te berekenen is informatie over kosten en hoeveelheden van aardgas en elektriciteit nodig.

Aanleveren van gegevens

U ontvangt per kwartaal een brief met het verzoek om de gegevens over het afgelopen kwartaal aan te leveren via onderstaand Excel-bestand. In dit bestand wordt gevraagd naar de verbruikte hoeveelheden en bijbehorende kosten in het vorige kwartaal. U hoeft alleen de categorieën te vullen waar uw klanten in vallen.

Vragenlijst Eindverbruikersprijzen

Download allereerst het Excel-bestand. Dit gaat als volgt:
1. Ga met uw cursor op de hyperlink van het bestand staan en druk op de rechter muisknop.
2. Kies vervolgens voor de opdracht "Doel opslaan als...".
3. Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan.
4. Klik ten slotte op de knop "Opslaan".

Open het bestand vanuit de map waarin u het heeft opgeslagen en vul het bestand in.
Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS.

Ga naar https://antwoord.cbs.nl om het bestand op te sturen. Bij het inloggen wordt gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staan vermeld in de brief die u van het CBS heeft ontvangen. Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm.

Aanleveren via Internet Explorer

Let op: e webbrowser ‘Microsoft Internet Explorer’ wordt niet meer ondersteund. Lever de gegevens daarom aan via Microsoft Edge, Google Chrome of een andere webbrowser.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden op Statline.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen