Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit

© ANP

De elektriciteit- en aardgasmarkt staan volop in de aandacht. De prijsstijgingen en dalingen van energie en aardgas volgen elkaar in rap tempo op. Daarom zijn gegevens over bijvoorbeeld het aantal klanten, aansluitingen en kosten van aardgas en elektriciteit belangrijk. De gegevens worden gebruikt om beleid te maken op Nederlands en Europees niveau. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doet hier onderzoek naar.

Aanleveren van gegevens

U ontvangt elk halfjaar een brief met het verzoek om de gegevens over het afgelopen half jaar aan te leveren via onderstaand Excelbestand. In dit bestand wordt gevraagd naar de verbruikte hoeveelheden en bijbehorende kosten in het afgelopen half jaar. U hoeft alleen de categorieën te vullen waar uw klanten in vallen.

Excelbestand Eindverbruikersprijzen

Download allereerst het Excelbestand en selecteer de map waarin u het wilt opslaan. Open het bestand vanuit de map waarin u het heeft opgeslagen en vul het bestand in.
Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS.

Ga naar https://antwoord.cbs.nl om het te uploaden. Bij het inloggen wordt gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staan vermeld in de e-mail die u van het CBS heeft ontvangen. Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden op StatLine.

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen