Bedrijfsafvalstoffen

© Hollandse Hoogte / David Rozing

Het CBS houdt een keer in de twee jaar een onderzoek naar de hoeveelheden afvalstoffen die vrijkomen bij bedrijven uit de nijverheid. Het CBS maakt hiervoor gebruik van het register van het Integraal Pollutant and Transfer Register (I-PRTR). Echter, niet alle benodigde gegevens kunnen hieruit gehaald worden. Daarnaast zijn de gegevens uit het register Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor dit onderzoek om verschillende redenen niet geschikt. Vandaar dat een onderzoek bij de bedrijven uit de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energie, waterwinning en voorbereiding tot recycling wordt uitgevoerd. De uitkomsten geven inzicht in het soort afval en de verwerking hiervan en zijn van belang voor een goede uitvoering van het milieubeleid.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Resultaten van dit onderzoek over vrijgekomen bedrijfsafval vindt u in de StatLinetabel: Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerking, bedrijfstak.
Gegevens over de aanvoer van afvalstoffen bij recyclingbedrijven staan in de StatLinetabel: Aanvoer, verwerking van afval bij recyclingbedrijven.

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen