© Hollandse Hoogte

Jaaruitvraag Financiën Overheidsinstellingen

De statistische bureaus van de lidstaten van de Europese Unie hebben tot taak de Europese Commissie (Eurostat) in kennis te stellen van het overheidstekort en de overheids-schuld van hun lidstaat. Ook dienen zij erop toe te zien dat de ingediende gegevens in overeenstemming zijn met de boekhoudregels van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR). Naast algemeen bekende onderdelen van de overheid zoals het Rijk, gemeenten en provincies vallen hier ook instellingen onder die voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk zijn van de overheid of waarbij het bestuur (gedeeltelijk) wordt bepaald door de overheid. Meer informatie over de afbakening van de sector overheid kunt u raadplegen via de hyperlink: Wat rekent het CBS tot de sector overheid (pdf).

Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt van alle overheidsinstellingen onder andere jaarrekeningen om jaarlijks de overheidsfinanciën volledig, betrouwbaar, tijdig en consistent weer te geven. Om de uitvraag van deze jaarrekeningen veilig en betrouwbaar te faciliteren is beveiligde upload hiervan mogelijk middels de Jaaruitvraag Financiën Overheidsinstellingen.

Aanleveren van gegevens

U kunt uw jaarrekening (in een bestandsformaat naar keuze) via een beveiligde internetverbinding naar ons opsturen. Ga hiervoor naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Aanleveren via Internet Explorer

Let op: De webbrowser ‘Microsoft Internet Explorer’ wordt niet meer ondersteund. Lever de gegevens daarom aan via Microsoft Edge, Google Chrome of een andere webbrowser.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Resultaten van dit onderzoek en aanverwante zaken vindt u onder andere op StatLine onder ‘overige (de)centrale overheden’ en op de Themapagina: Overheid en politiek.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen