Gewasbescherming

© ANP

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert elke vier jaar cijfers over gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Deze cijfers geven inzicht in de toepassing van beschermingsmiddelen per gewas en helpen de landbouwsector, onderzoekers en de overheid inzicht te krijgen in het gebruik van deze middelen.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Handig bij het invullen

- In de vragenlijst wordt gevraagd naar gegevens uit uw teeltregistratiesysteem/spuitboekje. Zorg dus dat u deze bij de hand heeft. Ondanks onze inspanningen is het tot onze spijt nog niet mogelijk om uw gegevens in de vragenlijst in te lezen of dat wij deze gegevens op een andere manier verzamelen.
- U mag informatie van één perceel als uitgangspunt nemen bij het invullen van de gegevens over gewasbescherming.
- U kunt nadat u bent ingelogd en het aantal middelen heeft ingevuld, een print maken van de vragenlijst. U ziet dan welke vragen gesteld gaan worden. De printknop vindt u rechtsboven in het scherm.

In totaal zijn er 42 gewassen. Om u een indruk te geven van wat wordt uitgevraagd, vindt u hier voorbeeldvragenlijsten van 4 gewassen. Per gewas kunnen de vragen iets verschillen.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

De resultaten van dit onderzoek over 2020, 2016 en 2012 vindt u op StatLine:

In Compendium voor de Leefomgeving (CLO) zijn diverse indicatoren gepubliceerd:

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen