Productie-Index Industrie

© Hollandse Hoogte

Grote bedrijven hebben veel invloed op de industrie en bedrijfstakken waarin ze zich bevinden. Gegevens over de productie van deze bedrijven, zijn onmisbaar om volumeontwikkelingen te bepalen. Daarom voert het CBS hier maandelijks een onderzoek naar uit. Voor dit onderzoek vragen wij bedrijven om onder andere gegevens over omzet en productie aan te leveren. De resultaten hiervan dragen bij aan het bepalen van het bruto binnenlands product (bbp) en vormen een belangrijke conjunctuurindicator. Zo kan beleid afgestemd worden op de stand van zaken en ontwikkelingen in de industrie.

Aanleveren van gegevens

Ga naar https://antwoord.cbs.nl en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staan in de e-mail die u van het CBS heeft ontvangen. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Er staat een voorbeeldbestand met de gevraagde gegevens voor u klaar. U kunt dit bestand downloaden, opslaan en invullen. U kunt de gevraagde gegevens ook in een eigen Excel-, CSV- of TXT-bestand verzamelen. Upload vervolgens het bestand naar het CBS. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm.  

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Maandelijks publiceren we op www.cbs.nl een nieuwsbericht over de productie van de industrie: Productie industrie (cbs.nl).

Ook wordt de StatLine-tabel met resultaten van dit onderzoek maandelijks bijgewerkt:

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.