Monitor Dakloosheid

© Hollandse Hoogte

Gemeenten hebben een belangrijke taak in het voorkomen en terugdringen van dakloosheid. Het doel is om ervoor te zorgen dat er in 2030 niemand meer dakloos is. Daarvoor is een Nationaal Actieplan Dakloosheid gepresenteerd. 

Er is een grote behoefte aan een breder zicht op de doelgroep. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert dit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) uit.

Eerder was dit onderzoek eenmalig een onderdeel van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Vanaf 2024 is de Monitor Dakloosheid een apart jaarlijks onderzoek. Hierin worden ook maatschappelijke opvangorganisaties en GGD’en gevraagd om gegevens te leveren.

Wijzigen contactpersoon

Als u een brief of e-mail heeft ontvangen van het CBS voor de Monitor Dakloosheid en u wilt uw contactpersoon wijzigen, vul dan het formulier Contactpersoon wijzigen in. U kunt de naam van de contactpersoon en het e-mailadres doorgeven door het formulier te vullen. De contactpersoon ontvangt vervolgens per e-mail inloggegevens van het CBS. Met deze inloggegevens kan de contactpersoon bestanden naar het CBS versturen via het beveiligde uploadportaal.

Aanmelden contactpersoon

Als u geen brief of e-mail heeft ontvangen van het CBS voor de Monitor Dakloosheid en u wilt graag deelnemen aan dit onderzoek, dan kan dat. U kunt ons hiervoor bellen op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur op telefoonnummer: 045 570 64 00. U kunt tot uiterlijk 26 februari een contactpersoon aanmelden bij het CBS. De contactpersoon ontvangt vervolgens per e-mail inloggegevens van het CBS. Met deze inloggegevens kan de contactpersoon bestanden naar het CBS versturen via het beveiligde uploadportaal.

Aanleveren gegevens

Om de gegevens aan te leveren moet u een bestand aanmaken. In het aanleverprotocol leest u aan welke voorwaarden uw bestand moet voldoen. In een apart bestand vindt u de bijlage van het aanleverprotocol: lijst met gemeentecodes en centrumregio’s.

IHieronder vindt u twee voorbeeldbestanden. U dient twee CSV-bestanden aan te leveren: één bestand over 2022 en één bestand over 2023.

- Voorbeeldbestand Monitor Dakloosheid 2022
- Voorbeeldbestand Monitor Dakloosheid 2023

Het bestand kunt u vervolgens beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief of e-mail die u heeft ontvangen staan uw gebruikersnaam en wachtwoord vermeld. Bent u de inloggegevens voor upload kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.

Op 14 maart 2024 hebben VWS, VNG, Valente en CBS een webinar georganiseerd over de aanlevering voor de Monitor Dakloosheid. De gehouden presentatie vindt u onder Webinar dakloosheid 14 maart 2024.

De antwoorden op de vragen gesteld tijdens het Webinar kunt u bekijken onder: Vragen-antwoorden Webinar dakloosheid 14 maart 2024.

De video kunt u hieronder bekijken: Webinar dakloosheid 14 maart 2024.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/a0313478500045a6882e3e9dc9806deb] 

Controle gegevens

Zodra de contactpersoon de gegevens heeft ingestuurd, stuurt het CBS een e-mail terug met het resultaat van de technische controle van het bestand. In deze controle wordt gekeken of het bestand voldoet aan de bestandseisen. Indien het bestand technisch juist is, wordt er een overzicht van de aangeleverde gegevens op geaggregeerd niveau gemaakt ofwel een Op-orde-rapport. Hierin kunt u de aangeleverde gegevens controleren op juistheid en compleetheid.

Downloaden Op-orde-rapport

U krijgt een bericht wanneer u uw Op-orde-rapport kunt downloaden. Om deze veilig te downloaden is een twee-factor-authenticatie nodig. Hiervoor moet u eerst de app ‘Google Authenticator’ of ‘FreeOTP Authenticator’ downloaden.

Een kort stappenplan voor het downloaden van het Op-orde-rapport:

  • Ga naar https://databestanden.cbs.nl om het rapport te downloaden. Bij het inloggen wordt gevraagd naar uw e-mailadres en uw wachtwoord. Dit is een ander wachtwoord dan het wachtwoord dat u gebruikt heeft om het bestand te-uploaden.
  • Voordat u de eerste keer bent ingelogd, wordt gevraagd om uw wachtwoord te wijzigen. Bewaar dit wachtwoord goed. Heeft u al eerder een Op-orde-rapport gedownload dan heeft u al een nieuw wachtwoord.
  • Daarna ontvangt u een authenticatiecode uit de authenticatieapp.
  • Nu bent u ingelogd en kunt u kiezen uit verschillende onderzoeken. Voor de Monitor Dakloosheid, kiest u het onderwerp CBS-onderzoek Monitor Dakloosheid.
  • Per e-mail heeft u ook een validatiecode ontvangen. Deze kunt u nu invullen. Bewaar deze validatiecode goed.
  • Vervolgens kunt u het rapport downloaden.

Bent u de inloggegevens kwijt? Ga dan naar https://databestanden.cbs.nl en klik op ‘Wachtwoord vergeten?’ Vul vervolgens uw e-mailadres in en klik op ‘Verstuur’. U zult een e-mail ontvangen met verdere instructies om uw wachtwoord te wijzigen.

Op https://databestanden.cbs.nl/handleidingen/mobile_authenticator.pdf vindt u een uitgebreide handleiding.

Intrekken van de aangeleverde gegevens

Door het aanleveren van de gegevens geeft u toestemming aan het CBS om de gegevens te gebruiken voor onderzoek en samenstellen van uitkomsten welke gepubliceerd worden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, kan de contactpersoon tot en met 28 juni 2024 het formulier ‘intrekken gegevensaanlevering’ invullen en zal het CBS de aangeleverde gegevens verwijderen.

Voordat het CBS publiceert, vraagt het CBS bij de centrumgemeente BW-MO of de gegevens volledig zijn en betrouwbaar zijn. Omdat de gegevens door diverse organisaties zijn aangeleverd willen we graag weten of de uitkomsten per regio volledig zijn.

Privacy

Voor deze monitor zullen jaarlijks door het CBS registraties op persoonsniveau over dakloze mensen worden uitgevraagd.

Het CBS mag deze gegevens verzamelen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de CBS-wet. Bovendien heeft het CBS het recht om deze gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden.

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. Op de webpagina Privacy leest u welke maatregelen wij hebben genomen om uw gegevens te beschermen.

Wat doet het CBS bij een datalek?

Wanneer het CBS persoonsgegevens ontvangt via e-mail en niet via een beveiligde verbinding, behandelen we dit als een datalek. We nemen dan direct de juiste maatregelen en de verzender wordt hiervan op de hoogte gebracht. Het incident wordt ook geregistreerd.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek worden jaarlijks gepubliceerd op de website van het CBS en op https://www.waarstaatjegemeente.nl

Contact

Voor technische vragen (over bijvoorbeeld inloggen) ga naar: CBS Contactcenter.
Voor statistisch-inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het CBS via het volgende e-mailadres: monitordakloosheid@cbs.nl