© Hollandse Hoogte

Biomassaketels

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert elk jaar cijfers over biomassaketels. Deze cijfers geven inzicht in het opgestelde vermogen in Nederland van deze biomassaketels per sector. Op basis van deze vermogens zal de hernieuwbare energieproductie uit biomassaketels worden geschat.

Aanleveren van gegevens

U heeft een brief ontvangen met het verzoek om de gegevens over het afgelopen jaar aan te leveren via onderstaand Excel-bestand. In het Excel-bestand staat uitleg over de aan te leveren gegevens. U kunt de gevraagde gegevens overnemen uit uw verkoopadministratie.

Biomassaketels leveringen 2022

Download allereerst het Excel-bestand. Dit gaat als volgt:
1. Ga met uw cursor op de hyperlink van het bestand staan en druk op de rechter muisknop.
2. Kies vervolgens voor de opdracht "Doel opslaan als...".
3. Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan.
4. Klik ten slotte op de knop "Opslaan".

Open het bestand vanuit de map waarin u het heeft opgeslagen en vul het bestand in.
Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS.

Ga naar https://antwoord.cbs.nl om het bestand op te sturen. Bij het inloggen wordt gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staan vermeld in de brief die u van het CBS heeft ontvangen. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.
Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm.  

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Hieronder vindt u de Themapagina's: Hernieuwbare energie en Industrie en energie.
Of bekijk de StatLinetabel Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen