Sterfgevallenonderzoek

© ANP

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gevraagd om met het Sterfgevallenonderzoek een statistische beschrijving te geven van het medisch handelen rond het levenseinde van patiënten. Dit heeft betrekking op alle mogelijke situaties waarin artsen beslissingen kunnen nemen die van invloed zijn op het levenseinde. Voor het onderzoek wordt een steekproef getrokken uit alle doodsoorzaakverklaringen van overledenen in de periode augustus tot en met november 2021. Wij vragen artsen om over deze sterfgevallen een vragenlijst in te vullen.

Het Sterfgevallenonderzoek wordt eens per vijf jaar uitgevoerd en vindt plaats in het kader van de evaluatie van de ‘Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’. Deze evaluatie bestaat uit een juridisch deelonderzoek en een praktijkonderzoek. Het Sterfgevallenonderzoek maakt deel uit van het praktijkonderzoek. Het CBS voert het Sterfgevallenonderzoek uit op verzoek van ZonMw, met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het kan voorkomen dat u ook wordt benaderd voor een bijdrage aan andere onderdelen van de wetsevaluatie. Uw bijdrage aan het Sterfgevallenonderzoek én andere onderdelen van de wetsevaluatie zijn van groot belang voor een volledige en goede wetsevaluatie.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brieven die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Wilt u meedoen zonder internet? Via CBS Contact Center kunt u een papieren vragenlijst aanvragen. 

Toelichting vragenlijst

Het Sterfgevallenonderzoek geeft inzicht in situaties waarin artsen al dan niet beslissingen nemen over het levenseinde van een patiënt. Het kan bijvoorbeeld gaan om het niet instellen of staken van levensverlengende therapieën, maar ook om het toedienen van middelen die het levenseinde kunnen bespoedigen. Wij verzoeken u zo zorgvuldig mogelijk de situatie rond het betreffende sterfgeval terug te halen. Het betreft soms ingewikkelde situaties, wij vragen u daarom om in de vragenlijst de antwoorden aan te kruisen die zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid liggen.

Geheimhouding

Het CBS behandelt, volgens de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek, uw gegevens vertrouwelijk. De minister van Justitie en Veiligheid heeft tevens een strafrechtelijke vrijwaring afgegeven. Hierin staat dat de gegevens die wij voor dit onderzoek verzamelen op geen enkele manier worden gebruikt als controle achteraf, noch zullen zij op een andere manier juridische consequenties voor de deelnemers aan het onderzoek hebben. De artsenfederatie KNMG vraagt aangeschreven artsen om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat een dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, waaronder ook ziekenhuizen en medische praktijken.

Het rapport “Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding - ZonMw Digitale Publicaties” beschrijft onder andere de resultaten van het Sterfgevallenonderzoek van 2015.

StatLine-tabellen:

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen