Financiën van Ondernemingen

© ANP

Wat is de financiële positie van de niet-financiële sector in Nederland? Om deze en andere vragen te beantwoorden verzamelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gegevens over de financiële situatie van ondernemingen. Uw gegevens zijn hierbij onmisbaar. De overheid en internationale organisaties gebruiken deze gegevens bij het maken van beleid.

Voor de Statistiek Financiën Ondernemingen (SFO) probeert het CBS zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande bronnen. Zo maakt het CBS gebruik van de databank 'vennootschapsbelasting' van het Ministerie van Financiën, voor ondernemingen uit de niet-financiële sector in Nederland met een balanstotaal kleiner dan 40 miljoen euro. Alleen ondernemingen uit de niet-financiële sector in Nederland met een balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro wordt gevraagd de gegevens via een vragenlijst aan te leveren.

Aanleveren van gegevens

Heeft u een brief gekregen van het CBS, dan kunt u de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brieven die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Meer weten over de vragenlijst?

Om u zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe vragenlijst, is er een Gebruikersinstructie SFGO NL ontwikkeld waarin de opzet van de vragenlijst wordt uitgelegd. Hoe het invullen in zijn werkt gaat, handmatig en/of inlezen, komt hierin ook aan bod. Een overzicht van de informatie die in de vragenlijst wordt gevraagd, vindt u in het voorbeeld sjabloon.

Bekijkt u liever instructievideo’s? Hiervoor zijn twee filmpjes ontwikkeld: Een over de opzet van de vragenlijst:

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/d10cb49e258b425e9516b950048b0193]

En een over het inlezen van gegevens:

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/d073974d76c048cfb66260f27eb34790]

Ook is er een uitgebreide toelichting van de begrippen die in de vragenlijst gebruikt worden. Een uitleg over het gebruik van de codes en relaties binnen de vragenlijst vindt u in het document Codegebruik SFGO

Verplicht aanleveren gegevens

Zoals de CBS-wet voorschrijft, gebruikt het CBS zoveel mogelijk gegevens uit bestanden van andere instellingen. We kijken daarbij naar de bruikbaarheid, tijdigheid en volledigheid van de gegevens. Als in de bestanden de benodigde gegevens niet of niet tijdig staan, dan mogen we de gegevens opvragen bij bedrijven. Op grond van de CBS-wet bent u verplicht de gevraagde gegevens tijdig, volledig en kosteloos aan te leveren. Als u dat niet doet, kan u dat geld kosten via een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Meer informatie over de verplichting en handhaving vindt u op www.cbs.nl/handhaving.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Resultaten van dit onderzoek en aanverwante zaken vindt u op StatLine en op de hieronder aangegeven themapagina: Bedrijven.

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen