© Hollandse Hoogte

Warmtepompen

Het CBS publiceert jaarlijks de ontwikkelingen van hernieuwbare energie voor warmte, elektriciteit en vervoer. Dit doen we op basis van de informatie die we ontvangen van leveranciers en producenten van bijvoorbeeld warmtepompen en biobrandstoffen. Het onderzoek geeft inzicht in de bijdrage van verschillende energiebronnen aan de energievoorziening in Nederland. De hernieuwbare energie uit warmtepompen wordt berekend op basis van de in Nederland geleverde warmtepompen.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Aanpassingen vanaf verslagjaar 2022

Er zijn een aantal wijzigingen geweest in de vragenlijst warmtepompen, verslagjaar 2021. Tot en met verslagjaar 2020 werd onderscheid gemaakt tussen open en gesloten bodemsystemen. Vanaf verslagjaar 2021 vervalt dit onderscheid en kan er gerapporteerd worden onder bodem(water)-lucht en bodem(water)-water systemen. Reden om dit onderscheid te laten vervallen is dat de warmtepompen vaak hetzelfde zijn. Ook nieuw voor verslagjaar 2021 is de mogelijkheid om hybride warmtepompen te rapporteren. Dit om zicht te krijgen op dit groeiende onderdeel van de markt.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Hieronder vindt u de Themapagina's: Hernieuwbare energie en Industrie en energie.
Of bekijk onze StatLinetabel Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen.

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen