© Hollandse Hoogte

Pensioenaanspraken

Elk jaar maakt het CBS cijfers bekend over pensioenaanspraken. Deze cijfers geven inzicht in de pensioenrechten van burgers die nog niet met pensioen zijn. Aan de hand van deze informatie kan onder meer bekeken worden hoe goed het pensioensysteem werkt en kunnen risicogroepen op tijd herkend worden. Deze cijfers geven een algemeen beeld van de pensioenaanspraken, verdeeld in verschillende groepen van de bevolking.

Aanleveren van gegevens

U levert de gegevens aan in één XML-bestand van maximaal 1,2 GB. Dit mag een ZIP-bestand zijn. Om het bestand te kunnen verwerken, moet het aan een aantal kenmerken voldoen. Zo is aanlevering alleen mogelijk in het juiste XML-formaat, dat het Pensioenregister ook gebruikt. Wij verzoeken u om de gegevens aan te leveren volgens de kenmerken van het koppelvlak voor plateau 5b. In het document Toelichting bestandsaanlevering PAS zijn deze kenmerken beschreven. Ook vragen we u een klein bestand met aanvullende informatie te uploaden. Dit staat ook in het document.

Ga naar https://antwoord.cbs.nl om het bestand op te sturen. Bij het inloggen wordt gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staan vermeld in de brief die u van het CBS heeft ontvangen. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.
Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm.

Aanleveren via Internet Explorer

Let op: De webbrowser ‘Microsoft Internet Explorer’ wordt niet meer ondersteund. Lever de gegevens daarom aan via Microsoft Edge, Google Chrome of een andere webbrowser.

Voorbeeld- en controlebestanden

In onderstaand dummy XML-bestand ziet u als voorbeeld hoe voor enkele BSN’s de gegevens eruit moeten zien.
Dummybestand-kv5b (XML)

Met onderstaande XSD-bestanden kunt u controleren of het bestand goed is:

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen; aanspraken, uitvoerders, regelingen
Personen pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken
Aanspraken verzekerd partnerpensioen; pensioenuitvoerders, -regelingen
Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; persoonsgegevens
Arbeid en Sociale zekerheid, Sociale zekerheid, AOW en Pensioen

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen