COEN Conjunctuurenquête

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) brengt de stemming van ondernemers in beeld. Iedere maand vullen ondernemers een enquête in waarin gevraagd wordt naar de ontwikkelingen in de afgelopen tijd en de verwachtingen voor de komende maanden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere omzet, productie, bezettingsgraad, orders, prijsontwikkelingen, voorraden, personeelsomvang en investeringen. In de enquête zijn in enkele gevallen extra vragen toegevoegd die inspelen op recente ontwikkelingen in Nederland en de wereld.

Deze maandenquête wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Eén keer per kwartaal is de enquête uitgebreider en worden meer ondernemers aangeschreven, waardoor gedetailleerdere informatie ontstaat. Het CBS voert de kwartaalenquête uit in samenwerking met MKB Nederland, VNO-NCW, het EIB en de KVK

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen, staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Onderzoeksresultaten

Het COEN-rapport met daarin het ondernemersvertrouwen wordt elk kwartaal gepubliceerd op het Ondernemersplein. Daarnaast brengt het CBS op basis van de COEN-cijfers het producentenvertrouwen in de industrie uit. Houd hiervoor de publicatieplanning in de gaten.

Uitkomsten van extra vragen en investeringsvragen (maart en november) staan op de volgende pagina gepubliceerd:

Het CBS publiceert het ondernemersvertrouwen vanaf 15 augustus 2023 volgens een vernieuwde methode. De cijfers voor 2023 zijn teruggelegd tot en met januari 2012. Meer informatie hierover is terug te vinden in de publicatie CBS stapt over op nieuwe methode voor het ondernemersvertrouwen.

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Tabellen StatLine

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen