COEN Conjunctuurenquête

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) brengt de stemming van ondernemers in beeld. Iedere maand vullen ondernemers een enquête in waarin gevraagd wordt naar de ontwikkelingen in de afgelopen tijd en de verwachtingen voor de komende maanden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere omzet, productie, bezettingsgraad, orders, prijsontwikkelingen, voorraden, personeelsomvang en investeringen.

Deze maandenquête wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Eén keer per kwartaal is de enquête uitgebreider en worden meer ondernemers aangeschreven, waardoor gedetailleerdere informatie ontstaat. Het CBS voert de kwartaalenquête uit in samenwerking met MKB Nederland, VNO-NCW en de KVK

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen, staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

De vragen in de COEN zijn afgestemd op uw bedrijfstak, bekijk hier de vragen en antwoordmogelijkheden die voor uw bedrijfstak van toepassing zijn. In de COEN-enquête kunnen ook extra vragen worden gesteld die inspelen op recente ontwikkelingen zoals de Brexit, de Coronacrisis en het doorberekenen van energieprijzen.  

Onderzoeksresultaten

Het COEN-rapport met daarin het ondernemersvertrouwen wordt elk kwartaal gepubliceerd op het Ondernemersplein.

De uitkomsten op de extra vragen vindt u hier.

Daarnaast brengt het CBS op basis van de COEN-cijfers het producentenvertrouwen in de industrie, de export-indicator en de vacature-indicator voor het bedrijfsleven uit. Houd hiervoor de publicatieplanning in de gaten.

Het CBS publiceert het ondernemersvertrouwen vanaf 15 augustus 2023 volgens een vernieuwde methode. De cijfers zijn teruggelegd tot en met januari 2012. Meer informatie hierover is terug te vinden op https://www.cbs.nl.

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen