Oesterproductie

© CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert jaarlijks cijfers over de aquacultuur sector. Deze cijfers geven een beeld van de productie, waarde en structuur van oesters, mosselen en kweekvis.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.  

Invultip:
Bij een aantal vragen wordt gevraagd naar aantal stuks en om bedragen in te vullen. Zowel aantal als bedragen afronden op 1000-tallen. Als u bijvoorbeeld platte oesters heeft aangekocht voor € 23.669,- dan vult u op de vragenlijst 24 in.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Resultaten van dit onderzoek vindt u in de statLinetabel: Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen