Beleidsinformatie Veilig Thuis

© ANP

Veilig Thuis is het adviespunt en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Het onderzoek ‘Beleidsinformatie Veilig Thuis’ levert beleidsinformatie over huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals dat bij Veilig Thuis in beeld is.

Het CBS stelt deze beleidsinformatie periodiek samen op basis van gegevens afkomstig van de Veilig Thuis-organisaties. De aanlevering van deze gegevens aan het CBS is wettelijk vastgelegd in de WMO (2015), in de vorm van het Informatieprotocol Beleidsinformatie Veilig Thuis. Dit informatieprotocol legt gedetailleerd vast welke gegevens aangeleverd moeten worden.  

Aanleveren van gegevens

In de brief die u van het CBS heeft ontvangen, staat vermeld welke gegevens u dient aan te leveren. U dient de gegevens aan te leveren in een ASCII-bestand. Dit bestand moet voldoen aan een aantal technische specificaties. In het bestand Bestandsdefinitie Beleidsinformatie Veilig Thuis zijn deze beschreven. 

Uploaden

Het bestand kunt u vervolgens beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Ophalen van spiegelrapport en kwaliteitsrapport

Het CBS levert zowel een spiegelrapport als een kwaliteitsrapport terug aan elke Veilig Thuis-organisatie. Met deze twee rapporten kan de Veilig Thuis-organisatie beoordelen of de gegevenslevering goed en volledig was. In het spiegelrapport wordt meer naar individuele velden gekeken en de vulling daarvan. In het kwaliteitsrapport worden velden met elkaar in verband gebracht en gekeken of dit logische combinaties zijn. De benodigde inloggegevens waarmee u het spiegelrapport kunt ophalen van het beveiligde downloadportal ontvangt u per e-mail, zodra de rapporten voor u klaarstaan. Maakt u voor de eerste keer gebruik van dit downloadportal, dan zult u eenmalig enkele extra handelingen moeten verrichten om de benodigde twee-factor-authenticatie in te stellen. Nadere informatie daarover treft u aan in de e-mail die u op dat moment zult ontvangen. Bent u de inloggegevens voor de downloadportal kwijt? Als u inlogt op de downloadportal (https://databestanden.cbs.nl) met uw bij ons bekende e-mailadres, dan kunt u een nieuw wachtwoord opvragen door te klikken op ‘Wachtwoord vergeten’.

Onderzoeksresultaten

De uitkomsten worden op vaste momenten gepubliceerd. De cijfers over het eerste half jaar verschijnen eind oktober, die over het gehele jaar verschijnen eind april. Zie 'Relevante links' voor de meest actuele publicatie.

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen