Warmte- en koudeopslag

© ANP

Voor de statistiek over hernieuwbare energie berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks de energie uit warmte- en koudeopslagsystemen. Hiervoor verzamelen we informatie over vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen. Het gaat om een compleet overzicht van alle warmte- en koudeopslagprojecten, inclusief actieve projecten zonder vergunning en gedurende het verslagjaar gestaakte projecten.

Aanleveren van gegevens

Op een beveiligde omgeving van het CBS staat een bestand voor u klaar. U kunt dit bestand downloaden. Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het bestand naar het CBS uploaden. Voor het down- en uploaden gebruikt u dezelfde inloglink en -codes.
Ga naar https://antwoord.cbs.nl. In de e-mail of brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inloggegevens kwijt? Vraag hier nieuwe inloggegevens aan.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Bij het thema Energietransitie treft u resultaten aan van de diverse onderzoeken over energieproductie en –verbruik. Hier wordt ook verwezen naar de publicaties Hernieuwbare energie in Nederland (cbs.nl) waarin het onderwerp warmte- en koudeopslag in hoofdstuk 7 Omgevingsenergie: buitenluchtwarmte en bodemenergie aan de orde komt. Op StatLine geeft de tabel Aardwarmte en bodemenergie inzicht in de warmte en koude die met warmte- en koude installaties wordt onttrokken. 

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen