Buisleidingvervoer

© ANP

In Nederland vindt zestien procent van het totale goederenvervoer plaats via buisleidingen. Dit vervoer is duurzamer en veiliger dan vervoer via de weg, het spoor, de binnenvaart en de zeevaart. Cijfers over buisleidingvervoer zijn daarom belangrijk. Welke goederen worden er vervoerd via buisleidingen en welke hoeveelheden? Om deze en andere vragen te beantwoorden, verzamelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers. Dit onderzoek is mede in overleg met de branchevereniging VELIN tot stand gekomen. Uw gegevens zijn hierbij onmisbaar.

Aanleveren van gegevens

Download het bestand, lees de toelichting en vul de gegevens in.
Klik op de volgende link om het bestand te downloaden: Bestand Buisleidingvervoer

Ga naar https://antwoord.cbs.nl om het bestand vervolgens te uploaden. Bij het inloggen wordt gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staan vermeld in de brief die u van het CBS heeft ontvangen. Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm.

Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Onderzoeksresultaten

Op het Dashboard bedrijven vindt u de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

CBS-tabellen over buis-/pijpleidingvervoer:

Bekijk onder 'Relevante links' de themapagina: Verkeer en vervoer.

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.