Aardoliegrondstoffen en - producten

© Hollandse Hoogte

Om de Nederlandse energiebalans te maken, is informatie over het aanbod en verbruik van aardoliegrondstoffen en -producten nodig. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt en publiceert gegevens over aardoliegrondstoffen en -producten.

De resultaten van dit onderzoek worden onder andere gebruikt om het aandeel duurzame energie te bepalen. De resultaten zijn ook belangrijk bij het bepalen van de Nederlandse voorraadverplichting van aardolie.

Wijzigingen Excelbestand 2024

Met ingang van verslagmaand januari 2024 wijzigt het Excelbestand waarin u gegevens aanlevert. Het volgende verandert vanaf januari 2024: er is een nieuw product opgenomen 43 Biokerosine (SAF). Hiervan is het goederennomenclatuur nummer (GN) nummer nog niet bekend.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens in onderstaand Excelbestand invullen.

Het bestand kunt u vervolgens beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar https://antwoord.cbs.nl. In de e-mail de u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

 Resultaten van dit onderzoek vindt u in onze StatLinetabellen:

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen