Oogstraming Groenten Open Grond

© Hollandse Hoogte

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert elk jaar cijfers over de oogst van akkerbouwgewassen. De gevraagde gegevens zijn een aanvulling op de Landbouwtelling. De gegevens  worden gebruikt voor het samenstellen van Europese, landelijke en regionale productiecijfers. Uw deelname is van groot belang om betrouwbare onderzoeksresultaten over de landbouw te kunnen samenstellen. In deze videoboodschap wordt het belang van de landbouwenquêtes uitgelegd.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en opsturen. Om de digitale vragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. U heeft van het CBS een brief of e-mail ontvangen met uw gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Het invullen en opsturen van de digitale vragenlijst werkt het makkelijkst voor u en voor ons. Een korte instructievideo voor de vragenlijst ziet u hieronder.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/d81686986f0a497e87b59e95fad8b1ab]

Onderzoeksresultaten

Resultaten over landbouw staan in dit dashboard. Dit dashboard gaat over de historische ontwikkeling van de landbouw in Nederland van 1950 tot heden. U vindt hier informatie over landbouwbedrijven, gewassen en de veestapel.

Samenwerking met landbouworganisaties

In 2016 hebben een aantal landbouworganisaties en het CBS afgesproken om samen te werken aan statistisch onderzoek onder land- en tuinbouwbedrijven. De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst die ook in het verslagjaar 2023 geldt. De landbouworganisaties en het CBS zijn in gesprek over de initiatieven in het kader van de samenwerking.

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen