Sport

© Hollandse Hoogte / Bas de Meijer

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert elke twee jaar cijfers over fitnesscentra in Nederland. Over (water)sportclubs en sportaccommodaties wordt driejaarlijks gepubliceerd. De cijfers geven onder andere inzicht in het sportaanbod en de financieel-economische situatie van sportorganisaties. De cijfers helpen zowel de overheid als de sector bij het bepalen van hun beleid.

Aanleveren van gegevens

In de brief die u van ons heeft ontvangen, staat op welke manier u uw gegevens kunt aanleveren:

Via een vragenlijst

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brieven die u ontving staan uw gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inloggegevens kwijt? Vraag hier nieuwe inloggegevens aan.  

Via down- en upload

Op een beveiligde omgeving van het CBS staat een bestand voor u klaar. U kunt dit bestand downloaden. Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het bestand naar het CBS uploaden. Voor het down- en uploaden gebruikt u dezelfde inloglink en -codes.
Ga naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inloggegevens kwijt? Vraag hier nieuwe inloggegevens aan.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

De resultaten van eerder onderzoek naar fitnesscentra zijn te vinden in de onderstaande StatLine-tabellen:

Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten
Fitnesscentra; klanten, abonnementsprijzen en voorzieningen 

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen