Varkensstapel

© ANP

Het CBS is verplicht de omvang en samenstelling van de veestapel te meten. Voor de rundvee- schapen- en geitenstapel kan het CBS gebruik maken van de identificatie en registratie (I&R) van dieren. Voor het vaststellen van de varkensstapel is de registratie niet geschikt. Daarom voert het CBS ieder jaar het onderzoek Varkensstapel uit. Uw deelname is van groot belang om betrouwbare onderzoeksresultaten over de landbouw te publiceren. Daarom heeft de overheid vanaf 1 juli 2016 het aanleveren van gegevens voor dit onderzoek verplicht gesteld. In deze videoboodschap wordt het belang van de landbouwenquêtes uitgelegd.

De instructievideo over het online invullen van de vragenlijst is niet meer beschikbaar. Het online formulier waarin u de vragenlijst invult, is namelijk vernieuwd. U kunt de instructies in de vragenlijst volgen.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Op de themapagina Landbouw (onder ‘Relevante links’) vindt u meer resultaten over landbouwonderzoeken. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd op StatLine: Omvang veestapel op agrarische bedrijven

Samenwerking met landbouworganisaties

In 2016 hebben een aantal landbouworganisaties en het CBS afgesproken om samen te werken aan het statistisch onderzoek onder land- en tuinbouwbedrijven. De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst die ook voor het verslagjaar 2023 geldt. De landbouworganisaties en het CBS zijn in gesprek over de initiatieven in het kader van de samenwerking.

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen