Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde (Halt)

Misdrijf, omschreven in artikel 141 lid 1, 157 en 350 Wetboek van Strafrecht. Het betreft openlijk geweld tegen goederen, opzettelijke brandstichting met gevaar goederen (niet personen) en vernieling of graffiti.
Het gaat hier om de lichtere misdrijven uit de categorie vernieling en misdrijven tegen de openbare orde.