Verzet tegen strafbeschikking

Bezwaar van een verdachte bij de strafrechter tegen een OM-afdoening (strafbeschikking), dus zonder tussenkomst van de rechter. Dan volgt een gewone volledige behandeling van de zaak op een rechtszitting.