Vloeroppervlak, totaal (archieven)

De bruto-oppervlakte van de vloer van de depotruimte, inclusief looppaden en oppervlakte bezet met andere materialen dan archieven, uitgedrukt in m2. Omliggende kantoorruimten worden niet meegeteld.
De depotruimte is een veelal geacclimatiseerde ruimte waar archiefbestanddelen worden bewaard.