Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Document waaruit blijkt dat een niet-Nederlander toestemming heeft om voor onbepaalde tijd in Nederland te verblijven.
Er is een vergunning voor onbepaalde tijd voor regulier (vvr-onbep) en een voor asiel (vva-onbep). In geval van asiel kan betrokkene na vijf jaar verblijf op grond van de vergunning voor bepaalde tijd in aanmerking komen voor de vergunning voor onbepaalde tijd, wanneer hij nog steeds bescherming in Nederland nodig heeft. De reguliere vergunning voor onbepaalde tijd kan na vijf jaar verblijf op grond van een vergunning voor bepaalde tijd worden verkregen, mits betrokkene duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan. Deze eis vervalt na tien jaar verblijf. In alle gevallen geldt dat weigering mogelijk is in geval van inbreuk op de openbare orde.